Jaroslav Kohout

Narozen: 5.2. 1924, Orava na Slovensku

Úmrtí: 20.6. 2013, Klučov u Českého Brodu

Vzdělání: nižší reálné gymnázium (Bratislava), reálné gymnázium (Praha), FF UK (filosofie a ruština)

Povolání: profesor na Reálném gymnáziu v Praze (Ječná ulice)

Zatčen: březen 1950

Odsouzen:

  • Státní soud Praha, rozsudek ze dne 8.8. 1951
  • 12 roků odnětí svobody
  • peněžitý trest 10 000 Kčs eventuelně 20 dní těžkého žaláře
  • ztráta občanských práv na 10 let
  • konfiskace celého jmění

Vězněn:

  • PÚ Mořina, PÚ Králův Dvůr (cementárny), VÚ Pankrác, PÚ Vinařice, VÚ Leopoldov, VÚ Mírov, VÚ Valdice
  • 1.7. 1960 propuštěn na svobodu (amnestie)

Archivní dokumentace:

Fotogalerie:

Jaroslav Kohout 1968

Jaroslav Kohout (1968)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohout_Jaroslav_(1968).jpg, vloženo 6.4. 2022

Jaroslav Kohout Srpen 2000

Jaroslav Kohout (srpen 2000)

http://www.politictivezni.cz/jaroslav_kohout.html#foto, vloženo 6.4. 2022

Poznámky:

Osobní vězeňský spis PhDr. Jaroslava Kohouta nebyl v Národním archivu dohledán. S největší pravděpodobností byl v minulosti skartován.

Zde pro doplnění uvádím, závěrečné dvě otázky scénáristky cyklu dokumentů Ještě jsem tady, paní Terezy Brdečkové s odpověďmi pana Jaroslava Kohouta. Je zde patrný nadhled tohoto velice inspirujícího člověka, který prožil a viděl mnoho ale nezapomněl a dokázal se s těžkým obdobím svého života vyrovnat.

  • Co by se podle Vás mělo stát, aby odsouzení političtí vězni, kteří jsou dosud naživu dosáhli určité satisfakce vůči svým tyranům?

„Potřebovali by z toho vyvodit alespoň symbolické rozsudky nad lidmi, kteří zneužívali tehdejší pozitivní právo ať bylo sebe horší tak oni ho dělali ještě horším. Zneužívali ho, porušovali ho nemluvě o provinění proti zákonům lidskosti nebo jak se tehdy v Evropě říkalo proti zákonům Božským.“

  • Má život smysl?

„Předpoklad smysluplnosti je nezbytný pro lidský život.“

Odkazy: