Ivan Mánek

Narozen: 1.5. 1931 Račice okr. Vyškov

Úmrtí: 15.9. 2012

Vzdělání: obecná škola, měšťanská škola, reálné gymnasium

Povolání: studující

Zatčen: 6.9. 1949

Odsouzen:

  • Státní soud Praha, rozsudek ze dne 9.12. 1949
  • 4 roky odnětí svobody, zostřeného ¼ letně jedním tvrdým ložem
  • peněžitý trest 10 000 Kčs eventuelně 1 měsíc těžkého žaláře
  • ztráta občanských práv na 5 let
  • konfiskace celého jmění

Vězněn:

  • VÚ Pankrác, PÚ Vinařice, PÚ Mořina, TNP Bratrství, TNP Mariánská
  • 4.5. 1953 propuštěn na svobodu (amnestie)

Archivní dokumentace:

Fotogalerie:

Poznámky:

Ivan Mánek blíže vzpomíná na PÚNZ Mořina v dokumentu České televize Takoví jsme byli my, dobří rodáci aneb Z letopisů Máselné Lhoty (1951 – Český Mauthausen). Popisuje zde nejen tyranii a zvůli tehdejšího velitele Františka Kobrleho a kápa Františka Pytlíka ale i vysoké normy a tresty za jejich neplnění. Také se zde zmiňuje o nedostatečné a chudé stravě, která zahrnovala i opečené kafky, které bachaři při tréninku střelby zastřelili a ponechali vězňům. V neposlední řadě zde popisuje také radost ze svého přemístění z PÚ Mořina do jáchymovských dolů. V závěru dokumentu se potkává s bývalým bachařem Josefem Kšánou, se kterým si nejen přátelsky podá ruku ale i společně zavzpomínají na minulost strávenou v PÚ Mořina.

Odkazy:

  • Reference: –
  • Literatura: –