Jaroslav Pudil

Narozen: 17.8. 1912

Místo narození a národnost: Kácov n. Sázavou, česká

Úmrtí:

Vzdělání: 5 tříd obecné školy, 1 třída měšťanské školy

Původní povolání: číšník

Člen KSČ: 25.5. 1945

Vstup do: SNB/MNB/MV/MS: 17.12. 1945

Průběh služby:

17.12. 1945Přijat do služeb SNB – výpomoc dozorčí ve věznici kraj. soudu Praha
21.6. 1947Ustanoven čekatelem a pomocným podstrážmistrem vězeňské stráže
12.7. 1948Ustanoven podstrážmistrem vězeňské stráže
1.1. 1949Převeden k VB – strážmistr SVS
1.9. 1949Ustanoven velitelem TPT důl gen. Svobody
12.11. 1949Zproštěn funkce velitele v TPT důl gen. Svoboda
1.4. 1950Zařazen na stanici SVS Zbraslav
1.6. 1950Ustanoven velitelem TPT Loděnice
30.6. 1950Zproštěn služby u TPT Loděnice
5.7. 1950Přidělení k výkonu služby u SVS Zbraslav
4.8. 1950Přidělen ke stanici SVS Ostrov u Karlových Varů
22.11. 1950Přidělen jako velitel na PÚ Mořina
23.2. 1951Jmenován štábním strážmistrem SVS
31.10. 1951Zproštěn funkce velitele v PÚ Mořina
1.11. 1951Výkon běžné služby u oddílu SVS
31.12. 1951Příkaz k výkonu služby jako zástupce velitele samovazeb
29.2. 1952Zproštěn služby jako zástupce velitele samovazeb
1.3. 1952Přiřazen jako velitel ženského oddílu PÚ Kladno-Dubí
9.5. 1952Jmenování vrchním strážmistrem
30.12. 1952Zproštěn funkce druhého zástupce náčelníka
1.4. 1954Přemístěn jako hlídkový příslušník okr. odd. VB Benešov
10.8.1954Nástup u věznice Kutná Hora
1.4. 1955Přemístěn od KS-MV odbor NZ na S-VB Praha – OZ 3 skupiny O-VB Vlašim
1.6. 1955Přemístěn na odd. VB Vlašim se zařazením na okrsek Divišov
1.8. 1957Zařazen do funkce dozor. Útvaru VB Benešov
1.4. 1960Přemístěn do funkce HP MOVB Vlašim
30.6. 1963Ustanoven do funkce inspektora dopravní služby okr. odd. VB Benešov
1.8. 1965Ustanoven do funkce výkonného přísl. OO-VB Divišov okr. odd. VB Benešov
31.8.1967Propuštěn ze služebního poměru SNB

Archivní dokumentace:

Fotogalerie:

Poznámky:

 • O Jaroslavu Pudilovi jako o sadistickém a bezcitném veliteli PÚ Mořina se dochoval v Budapešťském archivu (OSA Archivum) záznam neznámého pamětníka z roku 1952 pro rádio Svobodná Evropa: Mořina u Karlštejna „Český Mauthausen“, 21. listopadu 1952.
  HU OSA 300-1-2-27992
  (https://catalog.osaarchivum.org/catalog/osa:b1c2a9ea-44ef-4229-99f4-4de552218aa1), vloženo 6.4. 2022
  (Zdroj: Záznamy Rádia Svobodná Evropa/Výzkumný ústav Radio Liberty: Obecné záznamy: Informační položky; Archiv otevřené společnosti na Středoevropské univerzitě v Budapešti)

Odkazy:

 • Externí odkazy: –
 • Reference:
  • Jan Kaštánek: Trnitá je cesta milosrdných (Pohledy do historie), Lidová demokracie, 16.5. 1968
   (převor JosefDismasVrbík vzpomíná na nemilosrdného velitele PÚ Mořina Jaroslava Pudila a jeho důstojný protějšek, odsouzeného vraha FrantišekPytlík)
 • Literatura:
  • ŠEDIVÝ, František. Legie živých aneb Jáchymovské peklo. František Šedivý. 1. vyd. Praha: Eva-Milan Nevole, 2003. s. 44-47. 110 s., [24] s. obr. přílohy: ilustrace, mapy. ISBN: –
   (zde je uvedený Jaroslav Pudil jako velitel útvaru a ten, co byl odpovědný za nelidský režim v PÚ Mořina)
  • RAMBOUSEK Otakar, GRUBER Ladislav, (ed.): Zpráva dokumentační komise K 231. k vydání připravili Otakar Rambousek a Ladislav Gruber. 1. vyd. [S.I.]: Dokumentační komise K 231 v exilu, 1973, s. 125-127. Kap. Příslušníci.191 s. ISBN: – / doplněna o data a jména Zločiny na Mořině.MFDNES.cz[online]. 2004-01-22. Aktualizováno 2013-12-17. Dostupné online: https://www.lomy-amerika.cz/zlociny-na-morine/, vloženo 6.4. 2022
   (za krutý režim v PÚ Mořina nesl odpovědnost tehdejší velitel Jaroslav Pudil)
  • Krotil, Karel – Fryhauf, Miroslav – Dezort, Miroslav: Lomy Mořina 1891–2001, 110. výročí zahájení těžby, [Aut.]: Krotil, Karel – Fryhauf, Miroslav – Dezort, Miroslav. 60 s. Lomy Mořina s.r.o., 2001. s. 28,29. Dostupné online: https://www.morina.cz/e_download.php?file=data/editor/154cs_5.pdf&original=Lomy%20Mo%C5%99ina%201891-2001.pdf, vloženo 6.4. 2022
   (zde uvedený Jaroslav Pudil byl označený jako jeden z nejhorších věznitelů v PÚ Mořina)