Odkazy

Odkazy na organizace a spolky zabývající se tématikou komunistického útlaku

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů  https://www.cdtr.cz/cs

Čechoslováci v gulagu – https://cechoslovacivgulagu.cz/

Gulag.cz – https://gulag.cz/cs/

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti – http://veznice.uh.cz/

Konfederace politických vězňů ČR – https://www.kpv-cr.cz/

Konfederácia politických väzňov Slovenska – http://www.kpvs.sk/

Mene Tekel – https://menetekel.cz/cz/

Muzeum paměti XX. století – https://www.muzeum20stoleti.cz/

Paměť národa – https://www.pametnaroda.cz/cs

Poslední adresa – http://www.posledniadresa.cz/

Sdružení bývalých politických vězňů – http://www.politicti-vezni.cz/

Sdružení paměti z.s. – http://www.sdruzenipamet.cz/ospamet/

Spolek Dcery 50.let – http://www.dcery.cz/

Spolek Političtí vězni.cz – http://www.politictivezni.cz/

Spolek pro zachování odkazu Českého odboje – https://spolekodboje.cz/

Stopy totality – http://www.stopytotality.org/

Totalita.cz – http://www.totalita.cz/index.php

Ústav pamäti národa SR – https://www.upn.gov.sk/

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – https://www.usd.cas.cz/

Ústav pro studium totalitních režimů ČR – https://www.ustrcr.cz

Výzkumné, pamětnické a vzdělávací instituce

Čeští RAFáci – http://www.rafaci.cz/

Československá obec legionářská – https://www.csol.cz/

Dějepis v 21. století – http://dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti

Moderní dějiny – http://www.moderni-dejiny.cz/

Občianské združenie Nenápadní hrdinovia – http://www.november89.eu/

Platforma evropské paměti a svědomí – https://www.memoryandconscience.eu/

Příběhy bezpráví – https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi

Publicum Commodum – https://www.publicumcommodum.cz

Vojenský historický ústav Praha – http://www.vhu.cz/

Muzea a expozice

Zdroj: Pamětní místa na komunistický režim, Reflexe doby nesvobody 1948-1989 ve veřejném prostoru (http://www.pametnimista.usd.cas.cz/, vloženo 15.3. 2023)

Bělotín – Pamětní síň Jaroslava Studeného

Bílá Voda – Muzeum Bílá Voda

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Expozice PTP

Brno-Královo Pole – Muzeum exilu

Číhošť – Expozice Josef Toufar

Jáchymov – Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949-1961

Koválovice-Osíčany – Muzeum Pohraniční stráže a SNB

Králíky – Expozice Památník obětem internace Králíky

Kroměříž – Expozice Karel Kryl

Lešetice – Památník Vojna

Ležky, Lubenec – Muzeum StB

Litomyšl – Srdce pro Václava Havla

Lukov – Pamětní síň Jana Buly a expozice Vyhnanci

Míšov – Atom muzeum Javor 51

Nové Hrady – Skanzen ochrany státní hranice a železné opony

Ostrožská Lhota – Pastorační dům Antonína Šuránka

Podlešní-Drnov – Muzeum vzdušné obrany a studené války

Praha 1 – Expozice momenty dějin

Praha 1 – Expozice pozorovatelna StB Kajka

Praha 1 – Muzeum komunismu

Praha 1 – Muzeum studené války

Praha 1 – Připomínky Václava Havla v Pražské křižovatce

Praha 2 – Muzeum Policie České republiky

Praha 3 – Expozice Křižovatky české a československé státnosti a Laboratoř moci

Praha 3 – Expozice třetího odboje a perzekuce příslušníků československé armády po únoru 1948

Praha 4 – Expozice justiční palác v proměnách času

Praha 4 – Památník Pankrác

Rozvadov – Muzeum Pohraniční stráže

Rozvadov – Muzeum železné opony

Teplá – Expozice Duchovenstva ve věznicích a koncentračních táborech 1948–1989

Terezin – Expozice Milada Horáková 1901-1950

Valdice – Expozice Z historie věznice Valdice

Valtice – Muzeum železné opony

Všetaty – Památník a expozice Jan Palach

Vykmanov (Dolní Žďár-Ostrov) – Národní kulturní památka Rudá věž smrti

Archivy

Archiv bezpečnostních složek – https://www.abscr.cz/

Digitální knihovna – https://www.digitalniknihovna.cz/

Česká archivní společnost  https://cesarch.cz/archivnictvi/adresar-archivu/

eBadatelna Archivu bezpečnostních složek – https://ebadatelna.cz/

Národní archiv – https://www.nacr.cz/

OSA Archivum, Maďarsko – https://www.osaarchivum.org/

Svazky.cz – http://svazky.cz/index.php

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. – http://archiv.ucl.cas.cz/

Pomníky obětem komunismu

Zdroj: Pamětní místa na komunistický režim, Reflexe doby nesvobody 1948-1989 ve veřejném prostoru (http://www.pametnimista.usd.cas.cz/, vloženo 15.3. 2023)

Dělení dle tematických okruhů:

Armáda a bezpečnostní složky

Církve a náboženské přesvědčení

Disent a underground

Exil a emigrace

Intelektuálové v opozici

Kolektivizace

Listopad 1989

Mládež a skautské hnutí

Občanský odpor

Pamětní místa před rokem 1989

Politická opozice

Politické procesy

Pražské jaro a invaze

PTP a pracovní tábory

Sokol a Orel

Symbolická pamětní místa

Věznění

Zaniklá pamětní místa

Železná opona

Naučné stezky

Jáchymovské peklo – Jáchymov

Uranová golgota – Horní Slavkov


Spřátelené webové stránky

Autoři, partneři
a spolupracovníci projektu LAGR.cz

Autoři a tvůrci projektu LAGR.cz

1 E1660319102195

Jan Procházka

Ing. Arch. Michal Holpuch
www.atribut.eu

Vojtěch Novotný
www.vojtech-novotny.com

Partneři a spolupracovníci projektu LAGR.cz

Bezbřehé poděkování za spolupráci, konzultace a poskytnutí podkladových materiálů

Česká televize – https://www.ceskatelevize.cz/

Český úřad zeměměřický a katastrální – https://cuzk.cz/

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR – https://www.vscr.cz/

Laco Lahoda CMA – http://www.podzemi.eu/

Miroslav Dobrý – https://www.chrustenickasachta.cz/

Národní archiv ČR – https://www.nacr.cz/

Národní knihovna ČR – https://www.nkp.cz/

Státní oblastní archiv v Praze – http://www.soapraha.cz/

 

Spoluautoři
a spolupracovníci naučné stezky kolem lomů Mořina

Ing. Jan Procházka
www.cpro.cz

Ing. Arch. Michal Holpuch
www.atribut.eu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
www.ochranaprirody.cz