Dokumentace

Archivní dokumentaceZákony a řády

Kohout – karton: nezpracovaný, signatura: spisová značka To III

Dodatek k odvolání č.j. To III 161/51

Protokol o hlasování č.j. To III 161/51

Rozsudek jménem republiky č.j. To III 161/51

Žaloba státního prokurátora Pst I 918/50