Dokumentace

Archivní dokumentaceZákony a řády

Pracovní útvary v archivech

Archiv bezpečnostních složek

1948

 • Donucovací pracovny – přeměna na tábory nucené práce (TNP); zrušení oddělení BP – 10 a začlenění do odboru BA (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 1781)
 • Důvodové zprávy k zřízení TNP (Zdroj: ABS; Návrh osnovy zákona o výchovných pracovních střediscích, připomínky Osnova zákona o táborech nucených prací, Pokyny k předání TNP Ministerstvu spravedlnosti (1951), Prozatímní pokyny k zákonu o TNP; signatura: 310-46-1)
 • Pracovní útvary (PÚ) na Slovensku (Zdroj: ABS; Návrh osnovy zákona o výchovných pracovních střediscích, připomínky Osnova zákona o táborech nucených prací, Pokyny k předání TNP Ministerstvu spravedlnosti (1951), Prozatímní pokyny k zákonu o TNP; signatura: 310-46-1)
 • Přehled pracovních útvarů, dětských útulků, donucovacích pracoven a vychovatelen, bývalých internačních táborů a jiných využitelných objektů (Zdroj: ABS; Přehled dozorčího a správního personálu a příslušníků oblastních sběrných a jiných středisek TNP k 31. 8. 1948, Přehled pracovních útvarů, dětských útulků, donucovacích pracoven a vychovatelen, bývalých internačních táborů a jiných využitelných objektů;
  signatura: 310-46-5)

1950

 • Zásady pro diferenciaci odsouzených (dělení vězňů dle skupin)
  (Zdroj: ABS; signatura: 310-45-4)

1951

 • Návrhy na organizaci agenturně operativní činnosti v útvarech nápravných zařízení
  Zdroj: ABS; signatura: 310-34-18)

1952

 • Návrh na doplnění trestního zákona správního o následcích potrestání
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/1 i.j. 116)
 • Řeholnice – zařazení do pracovního útvaru
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 1469)
 • Schůze kolegia 7.8. 1952 – Sjednocení československého vězeňství
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 95)
 • Schůze kolegia 18.12. 1952 – Sloučení čsl. vězeňství  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j.105)
 • Tajný rozkaz MNB č. 126/1952 – Správa nápravných zařízení MNB – zřízení
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 223)
 • Vězeňství – přestavba
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 385)
 • Využití vězňů ve výrobě
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 379)

1953

 • Tajný rozkaz MNB č. 19/1953 – Zásady pro diferenciaci odsouzených
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 303)
 • Tajný rozkaz MNB č. 48/1953 – Nová klasifikace pracovní schopnosti vězňů – návrh provedení
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 332)
 • Tajný rozkaz MNB č. 131/1953 – Směrnice o vedení evidence při výkonu vazby a Směrnice o vedení evidence při výkonu trestu odnětí svobody – vydání
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 415)
 • Zajištění průběhu amnestie (č.j. A-1005/01-53)
  (Zdroj: ABS; signatura: 310-115-55)

1954

 • Pracovní využití odsouzených osob
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 616)
 • Tajný rozkaz MV č. 39/1954 – Zařazování odsouzených na pracoviště mimo věznici – opatření
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 523)

1957

 • Rozkaz MV č. 75/1957 – Zrušení NPT „E“ v Jáchymově, pobočky NPT Banská Bystrica v Žiaru nad Hronom, věznice č. 2 Ružomberok a SES Olomouc
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/4 i.j. 385)

1965

 • Výpomoc odsouzených – pracovní využití
  (Zdroj: ABS; signatura: A 5 i.j. 789)

1968

 • Rozkaz MV č. 28/1968 – Zrušení některých nápravně výchovných ústavů
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/4 i.j. 1126)

Národní archiv

1952

 • Přehled o vazebních prostorách ku dni 1.9. 1952 v ČSR  (Zdroj: Národní archiv, značka: SSNV, fond: Správa sboru nápravné výchovy, karton: 11)