PÚ v archivech

1952

 • Návrh na doplnění trestního zákona správního o následcích potrestání
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/1 i.j. 116)
 • Přehled o vazebních prostorách ku dni 1.9. 1952 v ČSR (Zdroj: Národní archiv, značka: SSNV, fond: Správa sboru nápravné výchovy, karton: 11)
 • Řeholnice – zařazení do pracovního útvaru
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 1469)
 • Schůze kolegia 7.8. 1952 – Sjednocení československého vězeňství
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 95)
 • Schůze kolegia 18.12. 1952 – Sloučení čsl. vězeňství (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j.105)
 • Tajný rozkaz MNB č. 126/1952 – Správa nápravných zařízení MNB – zřízení
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 223)
 • Vězeňství – přestavba
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 385)
 • Využití vězňů ve výrobě
  (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 379)