PÚ v archivech

1953

 • Tajný rozkaz MNB č. 19/1953 – Zásady pro diferenciaci odsouzených
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 303)
 • Tajný rozkaz MNB č. 48/1953 – Nová klasifikace pracovní schopnosti vězňů – návrh provedení
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 332)
 • Tajný rozkaz MNB č. 131/1953 – Směrnice o vedení evidence při výkonu vazby a Směrnice o vedení evidence při výkonu trestu odnětí svobody – vydání
  (Zdroj: ABS; signatura: A 6/3 i.j. 415)
 • Zajištění průběhu amnestie (č.j. A-1005/01-53)
  (Zdroj: ABS; signatura: 310-115-55)