Dokumentace

Archivní dokumentaceZákony a řády

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb.

 • Účel zákona na ochranu lidově demokratické republiky byl hlavně ve stíhání odpůrců totality. Vycházel ze zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ale chráněn v tomto případě nebyl jen stát a celistvost, ale i lidově demokratické zřízení.
 • Výrazné zvýšení trestních sazeb u většiny skutkových podstaty. Smrtí nyní mohl být trestán útok na život ústavních činitelů, vyděračství, válečné škůdnictví, tělesné poškození ústavních činitelů. Znovuzaveden byl pojem velezrada.
 • Zrušen trestním zákonem č. 86/1950 Sb.

Zákon se členil na 5 HLAV:

 • Hlava I.:Trestné činy proti státu
  • velezrada, sdružování proti státu, pobuřování proti republice, hanobení republiky
 • Hlava II.: Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu
  • vyzvědačství, vyzvědačství proti spojenci, nedbalé uchovávání státního tajemství, ohrožení obrany republiky, válečné škůdnictví, válečná zrada a nedovolené zpravodajství
 • Hlava III.:Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu
  • skutkové podstaty ze zákona z r. 1923, zločiny podpory a propagace fašismu a podobných hnutí, zneužití úřadu duchovního, sabotáž a ohrožení jednotného hospodářského plánu
 • Hlava IV.:Trestné činy proti mezinárodním vztahům
  • prorada, neoprávněné opuštění území republiky, neuposlechnutí výzvy k návratu, poškozování zájmu republiky v cizině – umožnilo trestat emigraci nespojeného obyvatelstva, zločin hanobení spojeneckého státu
 • Hlava V.:Ustanovení společná a závěrečná
  • ustanovení o stíhání cizinců, o závěrečné lítosti, o ukládání trestů, o konfiskaci, propadnutí aj.