Pracovní útvary ČSR v letech 1948-1989
Shromažďujeme příběhy, rozhovory, výpovědi, skeny složek a dokumentů, fotografie a mnoho dalšího. Vše veřejně dostupné a na jednom místě.
Mapa pracovních útvarů ČSR (1948-1989)

V této mapě jsou vyznačeny dohledané pracovní útvary a kárné tábory ČSR dle seznamu vězeňských zařízení uvedených na webu http://totalita.cz/vez/vez.php.

U každého útvaru, který je dohledán, je uveden název a rok zřízení a zrušení. V popisu je uvedeno pracoviště, kraj a věznice či ústav, pod které daný pracovní útvar spadal svou správou a zařazením.

Uvedené zkratky: PÚ – pracovní útvar, VPJ – vojenská pracovní jednotka, ÚVV – ústav na výkon vazby, NVÚ – nápravný vězeňský ústav, ÚNZ – ústav nápravných zařízení

Aktuality​
21. prosince, 2022
PÚNZ Mořina - naučná stezka a archivní dokumentace

Do podstránky Naučná stezka: https://lagr.cz/punz-morina/naucna-stezka/ v sekci o PÚNZ Mořina, byla vložena fotogalerie ze slavnostního otevření naučné stezky Český Grand Canyon a Český Mauthausen dne 11. 12. 2022, která vede kolem lomu Velká Amerika a Trestaneckého lomu. Do podstránky Archivní dokumentace PÚ Mořina: https://lagr.cz/punz-morina/archivni-dokumentace-1/ byly vloženy naskenované archiválie, týkající se nejen zřízení pracovního útvaru Mořina a opisu domácího řádu ale také zachycené relace MV a HS-StB, vysílané Svobodnou Evropou.

2. září, 2022
PÚNZ Mořina

Byla přidána nová podstránka o pracovním útvaru Mořina: https://lagr.cz/punz-morina/. Najdete na ní historické fotografie, výpovědi pamětníků, archivní dokumentaci a mnoho dalšího. Do sekce „Lidé“ bylo přidáno 9 profilů obětí a 5 profilů velitelů a dozorců.