PÚ v archivech

1948

  • Donucovací pracovny-přeměna na tábory nucené práce (TNP)
    (Zdroj: ABS; signatura: A 2/1 i.j. 1781)
  • Důvodové zprávy k zřízení TNP (Zdroj: ABS; Návrh osnovy zákona o výchovných pracovních střediscích, připomínky Osnova zákona o táborech nucených prací, Pokyny k předání TNP Ministerstvu spravedlnosti (1951), Prozatímní pokyny k zákonu o TNP; signatura: 310-46-1)
  • Pracovní útvary (PÚ) na Slovensku (Zdroj: ABS; Návrh osnovy zákona o výchovných pracovních střediscích, připomínky Osnova zákona o táborech nucených prací, Pokyny k předání TNP Ministerstvu spravedlnosti (1951), Prozatímní pokyny k zákonu o TNP; signatura: 310-46-1)
  • Přehled pracovních útvarů, dětských útulků, donucovacích pracoven a vychovatelen, bývalých internačních táborů a jiných využitelných objektů (Zdroj: ABS; Přehled dozorčího a správního personálu a příslušníků oblastních sběrných a jiných středisek TNP k 31. 8. 1948, Přehled pracovních útvarů, dětských útulků, donucovacích pracoven a vychovatelen, bývalých internačních táborů a jiných využitelných objektů;
    signatura: 310-46-5)