Dokumentace

Archivní dokumentaceZákony a řády

Řád pro věznice (MV 1954)

  • Zdroj: Národní archiv, značka: SSNV, fond: Správa sboru nápravné výchovy, karton: 10,11