PÚNZ Mořina

Informační prameny PÚ Mořina

Literatura

ŠEDIVÝ, František. Legie živých aneb Jáchymovské peklo. František Šedivý. 1. vyd. Praha: Eva-Milan Nevole, 2003. s. 44-47. 110 s., [24] s. obr. přílohy: ilustrace, mapy. ISBN: –

PEK, Josef. Kronika šumavských hvozdů: vyprávění o osudech lidí komunistického zla z padesátých let. Vimperk: Papyrus, 1998. s. 70-73. Kap. Vimpersko v protikomunistickém odboji. ISBN 80-85776-82-0.

ČAPEK, Miloslav. O mužích, na které se zapomnělo: [autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic]. Praha: Pragma, 2000. s. 89,90. Kap. Pankrác. ISBN 80-7205-805-3.

 • krátké zprostředkované vyprávění politického vězně Františka Zálešáka o době strávené v PÚ Mořina

RAMBOUSEK Otakar, GRUBER Ladislav, (ed.): Zpráva dokumentační komise K 231. k vydání připravili Otakar Rambousek a Ladislav Gruber. 1. vyd. [S.I.]: Dokumentační komise K 231 v exilu, 1973, s. 125-127. Kap. Příslušníci. 191 s. ISBN: –

 • zpráva Václava Rotta o jeho zatčení, výsleších a věznění v tehdejších represivních zařízeních a táborech včetně vzpomínky na pobyt v PÚ Mořina
 • Jaroslav Pudil, František Pytlík

RŮŽIČKA, Miloslav. Osudy politických vězňů Havlíčkobrodska 1948-1989, Růžička, Miloslav. Havlíčkův Brod: Konfederace politických vězňů, 1999. s. 20, 37-40. Kap. Soudní procesy 1948-49. 534 s. ISBN: –

 • vzpomínka pamětníka Evžena Kačaby na vězeňskou kalvárii v trestném PÚ Mořina a zprostředkované vyprávění Františka Nuska, který utekl z PÚ Horní Bříza do exilu, kde napsal článek o zvěrstvech a utrpení odsouzených vězňů v pracovních táborech mimo jiných také v PÚ Mořina

VLČKOVÁ, Věra. Horizonty (ne)svobody: političtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989. Náchod: Konfederace politických vězňů, okresní pobočka, 2000. s. 115. Kap. Rok 1951. ISBN 80-238-6374-6.

 • vzpomínka pamětníka Bedřicha Impseila na vězeňskou kalvárii a trestný PÚ Mořina

ČEKANOVÁ, Markéta. S cejchem zákona 231: na památku těch, kteří trpěli ve jménu proklamovaných světlých zítřků: 262 500 politických vězňů ve 180 táborech, 100 000 občanů odvlečených KGB do Sovětského svazu, 4 000 politických vězňů, kteří v komunistických táborech zemřeli, 247 popravených po politických procesech. [Plzeň]: Miloslav Krist, c2008. s. 34,35. ISBN 978-80-254-1213-8.

 • vzpomínka pamětníka Františka Hájka na vězeňskou kalvárii a trestný PÚ Mořina

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. Praha: Hříbal, 1992. s. 148. Kap. Cestou komunistických lágrů a věznic. Poznání (Hříbal). ISBN 80-900892-3-2.

 • vzpomínka Františka Kuchaře, který pobýval v červnu roku 1950 na Pankráci ve vazbě, kam k němu doléhal rachot řetězů přikovaných k útěkářům z PÚ Mořina, kteří zde čekali na nový soud

MRVÍK, Jaroslav. Pamětní kniha obec Mořina (zápis z let 1922-1949), Obec Mořina 1949, s. 378,379,406. 417 s. ISBN: – (sken stránek)

 • zápis v pamětní knize obce Mořina z 24.února 1949 o útěku a dopadení vězňů z PÚ Mořina
 • na konci kroniky je také zajímavá zmínka z 2.června 1955 o vyjmutí stránek oblastním národním výborem v Berouně, které s největší pravděpodobností obsahovaly další záznamy o PÚ Mořina

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry: tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948-1962. Jiří Padevět. Praha: Academia, 2019. s. 181-188. Kap. Středočeský kraj. 310 s.: ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimilie; 25 cm (Průvodce) ISBN: 978-80-200-2977-5

 • knižní průvodce po táborech nucených prací a pracovních útvarech ČSR v letech 1948-1962

Reference

Lágr, který nebyl. Reflex.cz [online]. 2008-05-14. Dostupné online: https://www.reflex.cz/clanek/archiv/30422/lagr-ktery-nebyl.html, vloženo 6.4. 2022

 • Ladislav Šedivý, Josef Kořínek, František Fíla, František Pytlík, František David

Zločiny na Mořině. MFDNES.cz [online]. 2004-01-22. Aktualizováno 2013-12-17. Dostupné online: https://www.lomy-amerika.cz/zlociny-na-morine/, vloženo 6.4. 2022

Krotil, Karel – Fryhauf, Miroslav – Dezort, Miroslav: Lomy Mořina 1891–2001, 110. výročí zahájení těžby, [Aut.]: Krotil, Karel – Fryhauf, Miroslav – Dezort, Miroslav. 60 s. Lomy Mořina s.r.o., 2001. s. 28,29. Dostupné online: https://www.morina.cz/e_download.php?file=data/editor/154cs_5.pdf&original=Lomy%20Mo%C5%99ina%201891-2001.pdf, vloženo 6.4. 2022

Ludvík Klímek: Jak se žilo za branami komunistických lágrů, Skautský časopis ČIN č.1 a 2, Slezská družina Skautského oddílu Velena Fanderlika, 1996 (sken periodika)

Josef Pek: Muklovská kalvárie, Jihočeská pravda, ročník 24, 24.4. 1968 (sken periodika)

Jan Kaštánek: Trnitá je cesta milosrdných (Pohledy do historie), Lidová demokracie, 16.5. 1968

 • Josef Dismas Vrbík

František Šedivý: Pomník na Mořině, Zpravodaj KPV 2.–3., ročník 23, 2017 (sken periodika)

Externí zdroje

Takový jsme byli my, dobří rodáci aneb Z letopisů Máselné Lhoty. 7.díl. 1951 [epizoda dokumentárního seriálu]. Česko, 1996. ČT. (Archiv České televize: IDEC: 296 322 22252/0003, Signatura: CTPA160112_0037.mxf Popis: 2V 23310 Stav: VC)

 • epizoda z dokumentárního cyklu České televize o PÚ Mořina a zdejší úmorné dřině, hladu a krutostech velitele a kápa, a to očima nejen vězněných ale i jednoho dozorce
 • Ivan Mánek, Josef Tassinata, Jozef Kšána, František Kobrle, František Pytlík

Ještě jsem tady. Jaroslav Kohout [epizoda dokumentárního pořadu]. Česko, 2002. ČT. (Archiv České televize: IDEC: 202 322 22617/0003, Signatura: CTPA180315_0008.mxf Popis: 2V 35722 Stav: VC)

Paměť národa; Ivan Mánek (https://www.pametnaroda.cz/cs/manek-ivan-1931), vloženo 6.4. 2022

Paměť národa; Miroslav Šír (https://www.pametnaroda.cz/cs/sir-miroslav-1928), vloženo 6.4. 2022

Paměť národa; Vladimír Chlupáč (https://www.pametnaroda.cz/cs/chlupac-vladimir-1930), vloženo 6.4. 2022

Spolek Političtí vězni; Jaroslav Kohout (http://www.politictivezni.cz/jaroslav_kohout.html), vloženo 6.4. 2022

Spolek Političtí vězni; Josef Doleček (https://www.politictivezni.cz/cz/josef-dolecek.html), vloženo 6.4. 2022